Lindy-hop eller jitterbug som den tidigare kallades är en swingdans från New York i USA. Det är en utveckling från Charleston och andra danser från 1910 - 1920 talet. På 1930 talet började även akrobatisk användas i dansen. Traditionellt dansas Lindy hop till swingmusik och är fri för improvisation där både förare och följare kan påverka dansen. Danstempot kan variera från mycket snabbt till mycket långsamt. Figurerna rör sig vanligtvis över åtta eller sex taktslag.