Boogie Woogie är namnet på den dans som mest ska efterlikna det man dansade till rockmusik på 50-talet. Boogie Woogie kan dansas till den pianobaserade musik som heter Boogie Woogie, men oftare använder man sig av modern och gammal rockmusik. Dansen har sitt ursprung i Lindy Hop och när rocken slog igenom på 50- talet behölls stora delar av sättet att dansa. Dock ändrades dansens karaktär för att passa den nya musiken med bla en mer upprätt hållning och karaktär.

Dansens grundsteg löper över sex taktslag, alltså en och en halv takt och kan utföras exempelvis med hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg. Dansen är baserad på platsbyten, och till skillnad från lindy hop där platsbytena sker på trippelstegen sker platsbytena i boogien på gåstegen.